เปิดใช้งานโซนแรกของ The Shihsanhang Museum of Archaeology 25 พฤษภาคมนี้

  • 23 May, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เปิดใช้งานโซนแรกของ The Shihsanhang Museum of Archaeology 25 พฤษภาคมนี้(十三行博物館提供)

             เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีค.ศ.2018 เทศบาลนครนิวไทเปได้เริ่มต้นการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ The Shihsanhang Museum of Archaeology เฟสแรกด้วยงบประมาณ 84 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวทางโบราณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนครนิวไทเป ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง 3 โซนใหญ่คือ สถานการณ์สมมุติ, ชนเผ่า และการล่าสัตว์ ทั้งนี้ยังมีการจัดสัดส่วนสำหรับศูนย์ฝึกฝนการเรียนรู้, ศูนย์จัดแสดงวัตถุโบราณ, ศูนย์เรียนรู้โบราณคดีผ่านระบบ Multimedia และการจำลองสภาพวิถีชีวิตเกษตรกรรมในอดีต เพื่อให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์จริง และในวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมโบราณคดีกับขีวิตเพื่อเปิดทดลองใช้งานเฟสแรกของพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นครั้งแรก มีกิจกรรมการแสดงบนเวที มีบูธจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มอีกจำนวน 120 บูธ โดยช่วงสองวันของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมและทดลองทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้

             สำหรับพิกัดของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเลขที่ 200 ถนนป๋ออู้ก่วน เขตปาหลี่ นครนิวไทเป (新北市八里區博物館路200號) สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีแดงไปลงสถานีกวนตู้ (Guandu Station) จากนั้นต่อรถบัสหมายเลข Red 13 ไปยังพิพิธภัณฑ์ The Shihsanhang Museum of Archaeology สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ en.sshm.ntpc.gov.tw

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore