เด็ก 90% อยากมีส่วนร่วมในแผนการท่องเที่ยวของครอบครัวช่วงซัมเมอร์

  • 04 July, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เด็ก 90% อยากมีส่วนร่วมในแผนการท่องเที่ยวของครอบครัวช่วงซัมเมอร์

                ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของไต้หวันระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี ก็ถือจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวของคนไต้หวันด้วย โดยเว็บไซต์จองโรงแรมชื่อดังอย่าง Hotels.com ก็ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 4 ประเทศ ประกอบด้วยไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการท่องเที่ยวแบบครอบครัว พบว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุระหว่าง 4-15 ปี มีความคาดหวังว่าผู้ปกครองจะเปิดโอกาสให้ตนได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมต่อการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่างๆ ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กไต้หวันร้อยละ 70 ที่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือช่วยเหลือเรื่องวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนเด็กอีกร้อยละ 20 มีแนวความคิดและความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการวางแผนการท่องเที่ยว แต่ก็ไม่เคยถูกผู้ปกครองสอบถามความคิดเห็นใดๆ จนสร้างความอึดอัดให้เด็กตลอดการเดินทาง ซึ่งกรณีนี้ผู้ปกครองมักคิดว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็สนุกได้เหมือนกัน จึงไม่จำเป็นต้องถามความคิดเห็น

                จากการสำรวจยังพบว่า เด็กไต้หวันร้อยละ 42 รู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจต่อการวางแผนการท่องเที่ยวของครอบครัว, ร้อยละ 72 ของครอบครัวไต้หวันมีประสบการณ์พาเด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ออกเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศ, ร้อยละ 82 ของครอบครัวไต้หวันมีประสบการณ์พาเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ออกเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศ, ร้อยละ 86 จะต้องพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 1-3 ครั้ง นอกจากนี้ครอบครัวคนไต้หวันยังมีอัตราการท่องเที่ยวภายในประเทศเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจของประเทศอื่นๆ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore