ผู้นำไต้หวันชื่นชม ไต้หวันได้รับยกย่องเป็นประเทศยอดฮิตท่องเที่ยวมุสลิมอันดับ 3 ของโลก

  • 18 September, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ผู้นำไต้หวันชื่นชม ไต้หวันได้รับยกย่องเป็นประเทศยอดฮิตท่องเที่ยวมุสลิมอันดับ 3 ของโลก

            ปธน. ไช่ฯ ผู้นำไต้หวัน ได้ให้การต้อนรับ "คณะตัวแทนมุสลิมไต้หวัน 2562" ณ ทำเนียบ ปธน. ไต้หวัน ซึ่งผู้นำไต้หวันได้ทักทายด้วยภาษาอาหรับอวยพรให้ทุกท่านมีความสงบสุข พร้อมทั้งระบุว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทระดับโลก และเทิดทูนสันติภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นว่า ต้องให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคนทุกข์ยาก ยากจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีบทบาทต่อลัทธิและการอบรมสั่งสอนของสังคมอันดี

            ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า "ความพยายามเหล่านี้ของไต้หวันได้สะท้อนไปยังการจัดอันดับในสากลเกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อชาวมุสลิม ซึ่งได้จัดอันดับให้ไต้หวันขยับจากอันดับ 7 และ 5 ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นอันดับ 3 ในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันถูกจัดอยู่ใน 3 อันดับแรกของโลก"

            พร้อมกันนี้ ผู้นำไต้หวันได้ย้ำว่า เป็นผลงานที่ดีที่สุดของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล ชี้ชัดว่า รัฐบาลได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่จนได้รับการยอมรับจากประเทศมุสลิม และในอนาคตไต้หวันจะพยายามสร้างความเป็นมิตรกับชาวมุสลิมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore