ไต้หวันได้รับรางวัลออกแบบบูธยอดเยี่ยม จากนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ปูซาน

  • 19 September, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันได้รับรางวัลออกแบบบูธยอดเยี่ยม จากนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ปูซาน

        เทศบาลเมืองไถตงเดินทางไปร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยวปูซาน ประเทศเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก สำหรับการเดินทางไปร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองไถตงที่ปูซานครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองไถตงได้นำเอาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 5 อย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไถตง ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สินค้าที่ระลึก และกิจกรรมระดับนานาชาติ อย่างเช่น งานเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่อันดับ 12 ของโลกและอันดับที่ 2 ของเอเชีย ซึ่งเมืองไถตงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ไปร่วมเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมีความพิเศษของบูธที่ออกแบบโดยอ้างอิงลักษณะผนังที่เป็นคลื่นของตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อแสดงถึงการเป็นเมืองติดทะเลชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน แล้ววาดเป็นสีสันลวดลายซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของเมืองไถตง จนบูธเป็นที่สะดุดตา ประทับใจ ดึงดูดให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน เดินมาชมการแสดงที่บูธและสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องที่ยวในไต้หวัน จนได้รับรางวัลการออกแบบบูธยอดเยี่ยมจากนิทรรศการท่องเที่ยวปูซานครั้งนี้ด้วย

        จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวไต้หวันปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไต้หวันมากกว่าปีที่แล้ว 50,000 คน คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore