วัยรุ่นไต้หวันชอบท่องเที่ยวแบบอิสระในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 เท่า

  • 10 October, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
วัยรุ่นไต้หวันชอบท่องเที่ยวแบบอิสระในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 เท่า

         เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวชื่อดังในไต้หวันอย่าง KKday ได้เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวไต้หวันประจำปีค.ศ.2019 พบว่า นักท่องเที่ยวไต้หวันที่อายุไม่เกิน 35 ปี และเคยใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศผ่าน KKday จะชอบเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับเกาหลีใต้ ซึ่งจะนิยมท่องเที่ยวแบบอิสระและท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ เข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงตามแบบคนในท้องถิ่น เน้นความสะดวกสบาย สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ หรือท่องเที่ยวตามการรีวิวที่ปรากฎอยู่บนสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการท่องเที่ยวแบบนี้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วมากกว่า 2 เท่า ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของลูกค้า แสวงหาแนวทางใหม่ๆ หรือจัดโปรโมชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในต่างประเทศและสอดคล้องกับจำนวนเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore