ตึกไทเป 101 ติดอันดับอาคารสูงทรงอิทธิพลของโลก

  • 31 October, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ตึกไทเป 101 ติดอันดับอาคารสูงทรงอิทธิพลของโลก

        สภาอาคารสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง หรือ Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ของสหรัฐอเมริกา ได้จำแนกอาคารสูงโดยวัดจากระดับต่ำสุดที่ต้องเปิดโล่งซึ่งต้องมีทางเข้าและทางเดิน จนถึงด้านบนสุดของอาคารรวมถึงยอดแหลม แต่ ไม่รวมเสาอากาศ, เสาธงหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้งานอื่นๆ โดยวิธีวัดระยะความสูงแบบนี้ของ CTBUH พบว่ามีอาคารมากกว่า 3,400 อาคารทั่วโลก ที่ความสูงมากกว่า 150 เมตร ในแต่ละปีจะมีการจัดอันดับอาคารสูงของโลกในสาขาต่างๆ และเนื่องในโอกาสการก่อตั้งองค์กรครบรอบ 20 ปีในปีนี้ ทางสภาฯ จึงได้ทำการจัดอันดับ 50 อาคารสูงที่ทรงอิทธิพลของโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา (50 Most Influential Tall Buildings of the Last 50 Years) ซึ่งอาคารไทเป 101 ก็ติดอยู่ใน 50 อันดับอาคารสูงทรงอิทธิพลของโลกด้วย

        CTBUH เผยว่า อาคารไทเป 101 เคยเป็นอาคารสูงที่สุดของโลกในช่วงระหว่างปีค.ศ.2004-2010 จนเป็นต้นแบบการก่อสร้างอาคารสูงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาปัตยกรรมภายนอกที่มองเห็นคืออาคารสูงในทรงคล้ายกับเจดีย์สมัยประวัติศาสตร์จีนโบราณ ภายในที่ชั้น 88 ของตึกไทเป 101 มีลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper หนัก 660 ตัน ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้น้ำ และมีระบบควบคุมอัจฉริยะในส่วนต่างๆ เป็นอาคารสูงที่มีการจุดพลุเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ จนกลายเป็นไฮไลท์ของกรุงไทเปและเป็นความภาคภูมิใจของไต้หวันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore