เทศกาลสีสันของดอกไม้ที่นครเถาหยวนเริ่มแล้ว สร้างภูมิทัศน์ทะเลดอกไม้เขตภาคเหนือ

  • 12 November, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เทศกาลสีสันของดอกไม้ที่นครเถาหยวนเริ่มแล้ว สร้างภูมิทัศน์ทะเลดอกไม้เขตภาคเหนือ
เทศกาลสีสันของดอกไม้ที่นครเถาหยวนเริ่มแล้ว สร้างภูมิทัศน์ทะเลดอกไม้เขตภาคเหนือ

       เทศบาลนครเถาหยวนจัด งานเทศกาลสีสันของดอกไม้ (Taoyuan Flower Festival)  ขึ้น โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 3 โซน ตามสถานที่ ตามวัน และเวลาดังนี้ 1.เขตต้าซีบริเวณ Lee Teng-fan's Ancient Residence (大溪區月眉社區李騰芳古厝旁) ในระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 คือเขตจงลี่บริเวณตำบลจือปา ถนนเหวินซิงกับถนนตงจือ (中壢區芝芭里文興路、東芝路周邊) ใกล้กับสถานี Taoyuan Sports Park Station ของรถไฟฟ้าสายสนามบินเถาหยวน ในระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และส่วนที่ 3 คือเขตผิงเจินบริเวณตำบลตงซื่อ ถนนเมี่ยวเฉียนกับถนนหลงเสียง (平鎮區東勢里廟前路、龍祥路周邊) ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งทั้ง 3 เขตจะเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

       นอกจากความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดกว่า 17 ตัน ที่นำมาจัดแสดงในรูปแบบทะเลดอกไม้แล้ว ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตรกรรม ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วย พร้อมหวังว่าหากเทศกาลนี้ได้เสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน นักท่องเที่ยว และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นอีกหนึ่งภูมิทัศน์หลักสำหรับการท่องเที่ยวในเขตนครเถาหยวนต่อไป  ผู้ที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.2019tff.com.tw

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore