วีซ่าออนไลน์มาแล้ว ! สถานทูตไทยในไต้หวันปฏิรูประบบการขอวีซ่าไทยในไต้หวันด้วยระบบออนไลน์

  • 13 November, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
วีซ่าออนไลน์มาแล้ว ! สถานทูตไทยในไต้หวันปฏิรูประบบการขอวีซ่าไทยในไต้หวันด้วยระบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน ได้ประกาศวิธีการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าในไต้หวัน โดยผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องดำเนินการผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://thaievisa.go.th/Home เท่านั้น ทั้งในส่วนของการขอวีซ่าส่วนบุคคลและกรุ๊ปทัวร์ด้วย และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ E-payment ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2562

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป 

            ปัจจุบัน สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีสถานะเสมือนสถานทูตไทยประจำไต้หวัน ต้องพิจารณาการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันวันละนับพันราย ทำให้ผู้ยื่นขอต้องใช้เวลาในการรอเพื่อยื่นขอวีซ่าค่อนข้างนาน ดังนั้น คาดว่า หากใช้ระบบวีซ่าออนไลน์ดังกล่าวแล้ว จะทำให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เสริมประสิทธิภาพการบริการของสำนักงานฯ ได้ไม่น้อยทีเดียว

เว็บไซต์ลงทะเบียนขอวีซ่าไทยในไต้หวัน http://thaievisa.go.th/Home

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore