ท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคที่ถนนโบราณเหมียวลี่ อร่อยด้วยสนุกด้วย

  • 04 December, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคที่ถนนโบราณเหมียวลี่ อร่อยด้วยสนุกด้วย

      ตรอกแคบๆ ที่ดูเหมือนเป็นเส้นทางลึกลับนี้ อดีตเคยเป็นทางเดินไปซักผ้าของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ เมื่อ 60 ปีที่แล้วเขตซือถัน เมืองเหมียวลี่ มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งค้าขายข้าว ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตดูได้จากสภาพสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน คุณลี่เย้ซิง (李業興) เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมืองเหมียวลี่เล่าว่า เพราะราคาข้าวตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเพาปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น โรงสีข้าวไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ซึ่งภายในมีการติดตั้งเครื่องจักรสีข้าวหลากหลายประเภทจึงต้องปิดตัวลง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮากกา แม้ตอนจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปทำสวนสตรอว์เบอร์รี แต่วิถีเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

      เมืองเหมียวลี่จึงทำให้ถนนเก่าแก่ซือถันแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการวาดภาพเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตไว้บนผนังของสิ่งก่อสร้างเก่าแก่เหล่านี้ตลอดเส้นทาง ไปจนถึงจุดที่มีสะพานแขวนสีแดงข้ามธารน้ำที่อดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชน นอกจากนี้ถนนซือถันยังมีร้านอาหารคาวหวานเก่าแก่สไตล์ฮากกาดั้งเดิมเปิดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความสุขจากการดำรงชีวิตในอดีตที่ผ่านมาของวิถีชุมชนซือถัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore