กรมการท่องเที่ยวไต้หวันเผย ชาวญี่ปุ่นใช้จ่ายมากที่สุด ไทยจับจ่ายมากสุดในบรรดาชาติอาเซียน

  • 10 December, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
กรมการท่องเที่ยวไต้หวันเผย ชาวญี่ปุ่นใช้จ่ายมากที่สุด ไทยจับจ่ายมากสุดในบรรดาชาติอาเซียน

       กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเยือนไต้หวันเป็นเวลา 4 คืน 5 วัน แต่พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติต่างกัน โดยหากเปรียบเทียบจากยอดจับจ่ายใช้สอยต่อวันของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นใช้จ่ายต่อวันมากที่สุดคือ 219.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงคือ จีน 211.68 ดอลลาร์ อันดับ 3 เกาหลี 187.71 ดอลลาร์  ขณะที่สหรัฐฯและยุโรป ประมาณ 140-150 ดอลลาร์ ส่วนนักท่องเที่ยวจากชาติอาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวไทยจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดคือ 189.81 ดอลลาร์ต่อวัน

      นอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวยังเผยว่า ณ วันที่ 9 ธ.ค.ยอดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางเยือนไต้หวันในปีนี้ทะลุหลัก 2 ล้านคนครั้งแล้ว  โดยประมาณ 20%  เดินทางมาเที่ยวไต้หวันเป็นครั้งที่ 2- 5 สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาเที่ยวไต้หวันเพราะ มีอาหารอร่อยและสังคมมีความปลอดภัยสูง กรมการท่องเที่ยวไต้หวันยังเผยว่า บริษัททัวร์ที่เช่าเครื่องบินแบบเหมาลำ พานักท่องเที่ยวมาเยือนไต้หวันตั้งแต่ 6 คืน 7 วันขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน 1,000 เหรียญไต้หวันต่อนักท่องเที่ยว 1 คน

      นอกจากนี้เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังเขตพื้นที่อื่นในไต้หวัน กรมการท่องเที่ยวยังดันมาตรการให้เงินอุดหนุน บริษัททัวร์ที่เช่าเครื่องบินเหมาลำพานักท่องเที่ยวไปลงที่สนามบินผิงตงมากกว่า 50 ขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน 600 เหรียญต่อนักท่องเที่ยว 1 คน

     อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบางรายมองว่า การทุ่มงบประมาณเช่นนี้ได้ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้น ควรนำงบประมาณไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจะดีกว่า

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore