ไทเปเพิ่มจุดเช็คอินสีรุ้ง หวังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทุกกลุ่มชน

  • 10 December, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ไทเปเพิ่มจุดเช็คอินสีรุ้ง หวังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทุกกลุ่มชน

   รั้วประตูด้านหน้าสวนสาธารณะรำลึกเหตุโศกนาฏกรรม 28 กุมภาพันธ์ ถูกทาเป็นสีรุ้ง กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินของผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกคนบอกว่า ดูสดใสมีชีวิตชีวากว่าเมื่อก่อนส่วนที่นี่คือย่านซีเหมิน พื้นถนนถูกทางเป็นสีรุ้ง กลายเป็นไฮไลท์อีกแห่งของกรุงไทเป สีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของ การเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพความเสมอภาคทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

    หลิวอี้ถิง ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวกรุงไทเป กล่าวว่า  ไทเปกำลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับทุกกลุ่มชน  จากการที่ได้ใช้สีรุ้งมาเติมแต่งบางจุดในสถานที่ต่างๆ ได้รับเสียงตอบรับที่ดี หลายจุดกลายเป็นจุดเช็คอินที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตั้งใจมาถ่ายภาพเช็คอิน หวังว่าจะช่วยแชร์ให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้ว่า ไทเปเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับทุกกลุ่มชนและทุกเชื้อชาติ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore