ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

  • 19 December, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

        นครไทจงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสมาคมพัฒนาการท่องเที่ยวไต้หวัน โดยเชิญตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการไต้หวันใน 10 ประเทศอาเซียนและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวมาร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทาง แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และวางยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยมีนายหลินเจียหลง (林佳龍) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวัน เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม พร้อมเปิดเผยว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายมุ่งใต้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้คือเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาเยือนไต้หวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งสำนักงานบริการด้านการท่องเที่ยวไต้หวันในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนิเซีย เวียดนาม อินเดีย และนิวซีแลนด์ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมการเติบโตด้านการท่องเที่ยวชัดเจนยิ่งขึ้น

        สำหรับการปรับปรุงนโยบายการท่องเที่ยวในอนาคตจะเน้นพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันมากขึ้น ทั้งเพิ่มบริการเที่ยวบิน ให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 7-8 วัน และอาศัยความสัมพันธ์ของกลุ่มนักธุรกิจไต้หวัน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานข้ามชาติ กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ เป็นสะพานในการเชื่องโยงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน และเมื่อดูจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนไต้หวันล่าสุด ก็คาดว่าปีนี้จะทะลุ 11,790,000 คนอย่างแน่นอน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore