เปิดตัวบัตร Taiwan Museum Pass เพียง 1 ใบ สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งไต้หวัน

  • 19 December, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เปิดตัวบัตร Taiwan Museum Pass เพียง 1 ใบ สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งไต้หวัน

     เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั่วไต้หวันมากขึ้น ทางกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของไต้หวัน (กู้กง) จึงเปิดตัวบัตรสำหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั่วไต้หวันชื่อว่า Taiwan Museum Pass สำหรับใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมในโครงการ อาทิ กู้กงภาคเหนือ/ภาคใต้, National Taiwan Museum, National Museum of Natural Science, Chimei Museum และNational Museum of Prehistory เป็นต้น ซึ่งบัตร Taiwan Museum Pass จะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 โดยระยะแรกจะเปิดจำหน่ายให้เฉพาะผู้ถือบัตรประชาชนไต้หวันก่อน หากการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นก็จะเปิดชาวต่างชาติสามารถใช้บริการบัตร Taiwan Museum Pass ได้อย่างเป็นทางการในปีค.ศ.2021

     สำหรับบัตร Taiwan Museum Pass เป็นบัตรที่ต้องระบุข้อมูลของผู้ถือบัตรลงไปด้วย การใช้งานทุกครั้งจะต้องแสดงบัตร Taiwan Museum Pass พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นยืมบัตรไปใช้ บัตรสีเขียวเป็นของผู้ใหญ่มีแบบ 365 วัน ราคา 650 เหรียญไต้หวัน และแบบ 90 วัน ราคา 400 เหรียญไต้หวัน ส่วนบัตรสีชมพูจะเป็นของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีแบบ 365 วันราคา 450 เหรียญไต้หวัน และแบบ 90 วัน ราคา 300 เหรียญไต้หวัน สามารถสั่งซื้อบัตรได้ทั้งที่เครื่องอัตโนมัติใน 7-11 ทุกสาขาหรือทางเว็บไซต์ museumpass.welcometw.com ซึ่งบนเว็บไซต์ยังมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นดีๆ สำหรับผู้ถือ Taiwan Museum Pass ด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore