หนังสือเดินทางไต้หวันใช้ดี ใช้สะดวกที่สุดเป็นอันดับ 32 ของโลก ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 65

  • 08 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
หนังสือเดินทางไต้หวันใช้ดี ใช้สะดวกที่สุดเป็นอันดับ 32 ของโลก ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 65

            บริษัทที่ปรึกษา Henley & Partners ได้ประกาศผลการสำรวจจัดอันดับหนังสือเดินทางของประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราจากประเทศต่าง ๆ โดยหนังสือเดินทางญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 1 ของโลก ได้รับยกเว้นวีซ่าถึง 191 ประเทศ ส่วนไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 32 ไทย อันดับที่ 65 และจีนอันดับที่ 72

            ซีเอ็นเอ็น สหรัฐฯ รายงานว่า อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับหนังสือเดินทางประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะเป็นหนังสือเดินทางในเอเชีย โดยสิงคโปร์ อันดับ 2 ได้รับยกเว้นวีซ่า 190 ประเทศ เกาหลีใต้ 189 ประเทศ เช่นเดียวกับเยอรมนี อยู่ในอันดับ 3

            สำหรับในส่วนของหนังสือเดินทางไต้หวันได้รับยกเว้นวีซ่า 146 ประเทศ อยู่ในอันดับที่ 32 ลดลง 1 อันดับจากไตรมาสที่แล้ว  

            ส่วน 10 อันดับแรกที่เหลือได้แก่ อิตาลีและฟินแลนด์ อันดับ 4 สเปน ลักแซมเบอร์ก และเดนมาร์ค อันดับ 5 สวีเดินและฝรั่งเศส อันดับ 6

            หนังสือเดินทางไทย ได้รับยกเว้นวีซ่าจาก 78 ประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ 65

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore