พกเงินไม่พอค่าใช้จ่ายส่วนตัว นักท่องเที่ยวไต้หวันถูกมาเลเซียปฏิเสธเข้าเมือง

  • 15 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
พกเงินไม่พอค่าใช้จ่ายส่วนตัว นักท่องเที่ยวไต้หวันถูกมาเลเซียปฏิเสธเข้าเมือง

            แม้หนังสือเดินทางของไต้หวันจะเป็นหนังสือเดินทางที่ใช้สะดวก ใช้ดี เป็นอันดับที่ 31 ของโลก ได้รับการยกเว้นวีซ่าจากถึง 168 ประเทศทั่วโลก แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของแต่ละประเทศ มิเช่นนั้น อาจเหมือนกับตัวอย่างนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพราะไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอในช่วงระหว่างท่องเที่ยวในมาเลเซีย ซึ่งทางการมาเลเซียได้ประกาศระเบียบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2015 ว่า นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอในระหว่างการท่องเที่ยวในมาเลเซีย คือประมาณวันละ 100 US$ จนถูกปฏิเสธเข้าเมืองและส่งตัวกลับไต้หัวน

            ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้รับการร้องเรียนจากชาวไต้หวันในกรณีดังกล่าว จึงได้มีหนังสือแจ้งให้สมาคมท่องเที่ยวไต้หวันในเมืองต่าง ๆ ในไต้หวัน ระมัดระวังและเตือนนักท่องเที่ยวไต้หวันให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าเมืองของมาเลเซีย รวมทั้งของประเทศอื่น ๆ ที่ตนจะเดินทางไปด้วย มิเช่นนั้น อาจประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวไต้หวันรายนี้

            นางโอวเจียงอัน โฆษก กต. ไต้หวัน ระบุว่า การยกเว้นวีซ่าและการพิจารณาให้เข้าเมืองหรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละประเทศ ซึ่ง กต. ไต้หวัน เคารพต่อการดำเนินการดังกล่าวของแต่ละประเทศ จึงขอให้ชาวไต้หวันที่จะเดินทาไปต่างประเทศ ต้องทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ให้ดี และปฏิบัติตามด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

            สถิติของการท่องเที่ยวไต้หวันระบุว่า นักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางไปท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นจากปี 2015 จำนวน 201,613 คน เป็น 245,298 คน ในปี 2016 และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จนถึง 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว มีจำนวนถึง 285,415 คนครั้ง ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปีของปีที่แล้วจะมีจำนวนสูงถึง 310,000 คนครั้ง 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore