จักรยานสาธารณะไทเปก้าวสู่ YouBike 2.0 ภายใน 5 ปี

  • 16 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
จักรยานสาธารณะไทเปก้าวสู่ YouBike 2.0 ภายใน 5 ปี

          จักรยานสาธารณะในไทเป ที่ตั้งชื่อว่า YouBik ให้บริการมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15 ม.ค. 2563) กองคมนาคม ไทเป ได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้รุดหน้ามากยิ่งขึ้นสู่ YouBike 2.0 โดยเริ่มทดลองใช้แล้ว คาดว่าจะเปลี่ยนสู่ระบบใหม่ภายใน 5 ปีข้างหน้า

         

   เนื่องจากระบบใหม่กับระบบเก่าไม่อาจใช้ร่วมกันได้ ดังนั้น หากยืมจากระบบ 1.0 ก็ต้องคืนที่ระบบ 1.0 หากยืมจากระบบ 2.0 ก็ต้องคืนที่ระบบ 2.0 ทั้งนี้ ระบบใหม่ 2.0 นี้ ได้เตรียมแท่นจอดไว้ทั่วไทเป จำนวน 1800 ที่ สำหรับจักรยาน 500 คันในช่วงทดลอง 3 เดือนนี้ โดยจะเก็บค่าบริการ 30 นาทีแรกเพียง 2 TWD ถูกกว่า 1.0 ที่เก็บในอัตรา 30 นาทีแรก 5 TWD แท่นจอดจะไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าทำให้สามารถติดตั้งได้ตามตรอกซอกซอยทั่วไป ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ที่ 1.0 จะติดตั้งได้เฉพาะตามริมถนนใหญ่เท่านั้น

            กองคมนาคม เทศบาลไทเป เปิดเผยว่า เพื่อจำแนกแยกแยะระหว่าง 1.0 กับ 2.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวรถของ 2.0 จะเป็นสีขาว ต่างจาก 1.0 ที่ตัวถังเป็นสีส้ม สำหรับการเช่าใช้บริการนั้น ก็มีวิธีการหลากหลาย นอกจากจะใช้ easy card หรือ โยวโหยวข่า แล้ว ยังใช้ app แสกน QR Code ได้อีกด้วย หากต้องการจอดชั่วคราวก็ไม่จำเป็นต้องมีกุญแจ แต่ใช้วิธีการแสกนเพื่อปลดล๊อกได้โดยตรง   อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรุงไทเปกับนครนิวไทเปเป็นเขตที่ประชาชนไปมาระหว่างกันและที่นครนิวไทเปมีรุ่น 1.0 จำนวนมาก เมื่อกรุงไทเปเปลี่ยนเป็นรุ่น 2.0 ทั้งหมดแล้ว ก็อาจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการข้ามเขตได้ โดยกรุงไทเปจะแก้ปัญหาโดยการติดตั้งแท่นคืน 1.0 บริเวณเขตรอยต่อระหว่างกันสำหรับคืนจักรยาน 1.0  

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore