พิพิธภัณฑ์เผิงหูติดคำอวยพรสร้างบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน

  • 28 January, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
พิพิธภัณฑ์เผิงหูติดคำอวยพรสร้างบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน

      สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันหลายแห่งได้ทำการประดับตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนเพื่อต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตเผิงหู (Penghu Living Museum) ที่มีสัญลักษณ์เป็นกาน้ำชาขนาดใหญ่ความสูงเท่ากับตึก 1 ชั้น ก็ได้มีการติดป้ายคำอวยพรภาษาจีนที่แปลว่า“ความสุข”ไว้บนตัวกาน้ำชาเพื่อต้อนรับเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนด้วย

      กองวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเผิงหูเผยว่า กาน้ำชาในภาษาจีนออกเสียงว่า“ฉาหู”(茶壺) ที่มีเสียงพ้องกับชื่อเกาะเผิงหูพอดี อีกทั้งกาน้ำชายังมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นจึงได้เชิญศิลปินชื่อดังเกาเซินอวี้ (高伸郁) มาสร้างกาน้ำชาขนาดใหญ่เพื่อตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

      นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีส่วนจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ, ซากฟอสซิสของสิ่งมีชีวิตทางทะเล, วิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง, วิถีชีวิตชาวประมง และระบบนิเวศทางทะเลต่างๆ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย โดยพิพิธภัณฑ์เปิดบริการให้เข้าชมทุกวันศุกร์-วันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และมีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูในราคา 80 เหรียญไต้หวันต่อคน ซึ่งหากเดินทางไปแบบหมู่คณะจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปก็จะเสียค่าบัตรผ่านประตู 60 เหรียญไต้หวันต่อคนเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ และคนพิการอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเดินทางได้บนเว็บไซต์ www.phlm.nat.gov.tw

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore