สกัดไวรัสโคโรนา ไต้หวันยืดเวลาห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนเข้าประเทศถึงสิ้นเดือน เม.ย.

  • 11 February, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
สกัดไวรัสโคโรนา ไต้หวันยืดเวลาห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนเข้าประเทศถึงสิ้นเดือน เม.ย.

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ที่ยังคงขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)แถลงในช่วงบ่ายวันที่ 10กุมภาพันธ์ว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายป้องกันโรคระบาด จึงมีการทบทวนและปรับมาตรการเฝ้าระวังตามความเหมาะสมให้เท่าทันกับสถานการณ์  โดยจะยืดเวลาห้ามกรุ๊ปทัวร์จากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้าไต้หวัน ออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้  ซึ่งรวมถึงห้ามแวะเปลี่ยนเครื่อง(Transfer)ที่สนามบินนานาชาติไต้หวันเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore