สนามบินเถาหยวนเงียบเหงา ผู้โดยสารหายไปเกินครึ่ง

  • 13 February, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
สนามบินเถาหยวนเงียบเหงา ผู้โดยสารหายไปเกินครึ่ง

       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างไปหลายประเทศ ประกอบกับมีการเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามายังไต้หวันเข้มงวดมากขึ้น จึงส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการลดลงจากปกติเกือบครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกต่ำกว่า 60,000 คนครั้ง ทำลายสถิติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สายการบินหลักของไต้หวันอย่าง China Airlines กับ EVA AIR ก็ได้ยกเลิกเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่สองฝั่งช่องแคบ รวมถึงหลายเส้นทางบินใหม่ที่จะเปิดให้บริการก็ต้องระงับไปก่อน โดยทางสายการบิน, ร้านค้าปลอดภาษี และร้านอาหารต่างๆ ภายในสนามบินต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันถ่วงที

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore