สนามบินเถาหยวนร้างสุดในประวัติศาสตร์ อาคาร 1 ไม่มีคนเข้าออกประเทศแม้แต่คนเดียว

  • 16 April, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
สนามบินเถาหยวนร้างสุดในประวัติศาสตร์ อาคาร 1 ไม่มีคนเข้าออกประเทศแม้แต่คนเดียว

         การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง ซึ่งหลังจากไต้หวันประกาศจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาทุกคนต้องถูกกักตัว 14 วันด้วยนั้น ส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางเข้าออกไต้หวันก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากหลักหมื่นต่อวัน เหลือเพียงหลักพันต่อวัน และล่าสุดเหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเผยว่า มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศในวันที่ 13 เมษายน 813 คนครั้ง ส่วนวันที่ 14 เมษายน 669 คนครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ และทั้งหมดเป็นเที่ยวที่ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารที่ 2 จึงทำให้อาคารผู้โดยสารที่ 1 มีจำนวนผู้ใช้บริการเท่ากับ 0 เหลือเพียงเจ้าหน้าที่สนามบินและพนักงานประจำห้างร้านต่างๆ เท่านั้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore