โควิดทำพิษ รายได้จากการท่องเที่ยวไต้หวัน ไตรมาสแรกของปีนี้ลดลง 57,100 ล้านเหรียญไต้หวัน

  • 30 April, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไต้หวัน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวบางตามาก

    สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไต้หวันอย่างรุนแรง ยอดนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปีนี้ลดเหลือ 1.248 ล้านคน ลดลงจากปีที่แล้ว 1.655 ล้านคน ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง  57,100 ล้านเหรียญไต้หวัน  

   กรมการท่องเที่ยวไต้หวันเปิดเผยสถิติประจำไตรมาสที่1 ของปี 2563 พบว่า เดือน ม.ค.-มี.ค.ยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น 1,248,586 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมียอดนักท่องเที่ยว  2,903,411 คน ลดลง 1,654,825 คน โดยในจำนวนนี้นักท่องเที่ยวที่เยือนไต้หวันกลุ่มใหญ่ที่สุดยังคงเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ และฮ่องกงมาเก๊า ตามลำดับ

   จากสถิติยังพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนไต้หวัน ใช้เวลาท่องเที่ยวในไต้หวันเฉลี่ย 6 วัน  แต่ละคนจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ย 191.7 เหรียญสหรัฐฯต่อวัน คำณวนรายได้จากยอดนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรก พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงประมาณ 1933.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 57,100 ล้านเหรียญไต้หวัน  กรมการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่า ตลอดปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงเหลือเพียง 30 %ของปีที่แล้ว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore