นครเกาสงเตรียมฟื้นฟูด้านวัฒนธรรม เปิดพิพิธภัณฑ์ 7 แห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี มิ.ย.-ส.ค.นี้

  • 21 May, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
นครเกาสงเตรียมฟื้นฟูด้านวัฒนธรรม เปิดพิพิธภัณฑ์ 7 แห่ง ให้ประชาชนข้าชมฟรี มิ.ย.-ส.ค.63

          สถานการณ์แพร่ระบาคของโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสาตร์และศิลปวัฒนธรรมที่มีจำนวนผู้เข้าชมลดลง เทศบาลนครเกาสงเผยว่า ช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของปีนี้ มีประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง  2,280,000 คนครั้ง ดังนั้นในแผนฟื้นฟูนครเกาสงหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย จึงรวมเอาพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเขตนครเกาสงทั้งหมด 7 แห่งเข้าไปด้วย โดยระหว่างเดือนมิถุนายน-31 สิงหาคม พ.ศ.2563 จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ และมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

          กองวัฒนธรรม นครเกาสงเผยว่า สถานที่ที่เลือกบรรจุเข้าไปในแผนการฟื้นฟูครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 5 ด้านคือการแสดง สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม ดนตรี  จิตรกรรม-ประติมากรรม และงานหัตถกรรมฝีมือ เป็นต้น ซึ่งสถานที่ทั้ง 7 แห่งประกอบด้วย สวนวัฒนธรรม Hongmaogang Cultural Park, สถานกงสุลเก่าแก่ The British Consulate at Takow, โรงเรียนโบราณ Fongyi Academy, โบราณสถานการรถไฟ Qishan railway station, เมืองโบราณ Old Fengshan City, ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านทหารผ่านศึก CULTURAL PARK OF TAIWAN MILITARY VETERAN VILLAGE และพิพิธภัณฑ์รถไฟ Hamasen Museum of Taiwan Railway

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore