การใช้จานชามกระดาษเพิ่มขึ้น 50% ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเรียกร้องใช้ภาชนะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • 22 May, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเรียกร้องใช้ภาชนะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เซิ่นจื่อซิว(沈志修) รมช. ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าภาวะการระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนเกรงว่าลูกค้าไม่อยากใช้ภาชนะแบบใช้ซ้ำ จึงได้ใช้ภาชนะแบบครั้งเดียวทิ้ง คาดว่าจะทำให้ปริมาณภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้น 50%

เซิ่นจื่อซิว บอกว่าการใช้ภาชนะภาชนะครั้งเดียวเป็นการสิ้นเปลือง สร้างภาระในการการกำจัด หลังการระบาดโควิด-19 ทุเลาลง ประชาชนควรกลับมาใช้ภาชนะแบบใช้ซ้ำ สำหรับผู้ที่กังวลด้านการป้องกันโรค ควรจะรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลโดยการล้างมือด้วยสบู่

ทางด้านศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเรียกร้องว่าในการดำรงชีวิตแบบใหม่ การรับประทานอาหารนอกบ้านใช้ภาชนะแบบใช้ซ้ำเป็นสิ่งที่กระทำได้ ผู้ประกอบการควรลดการใช้ภาชนะใช้ครั้งเดียว โดยต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ดีในการล้างภาชนะ ประกอบกับการฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสภาพแวดล้อมจะเป็นหลักประกันสุขอนามัยปกป้องประชาชนที่รับประทานอาหารนอกบ้าน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore