ปักกิ่งผลักดันกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง ไต้หวันเห็นว่าจำกัดเสรีภาพ แก้ปัญหาไม่ได้

  • 22 May, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปักกิ่งผลักดันกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง ไต้หวันเห็นว่าจำกัดเสรีภาพ แก้ปัญหาไม่ได้ ในภาพ แครี่ ลัม (ขวา) ผู้ว่าการเขตปกครองฮ่องกงร่วมประชุมสมัุชชาประชาขนจีน สมัยที่ 13

หวงโจ้งเอี้ยน (黃重諺) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงในวันที่ 22 กรณีที่ประชุมสมัชชาประชาชนจีนพิจารณาร่าง “การจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้ของฮ่องกง” (Establishing and Improving the Legal System and Enforcement Mechanism of Hong Kong) หรือว่าฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง การกระทำดังกล่าวคุกคามเสรีภาพประชาชน ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

หวงโจ้งเอี้ยน บอกว่า การปฏิบัติตามคำมั่น ให้เสรีภาพประชาธิปไตยฮ่องกงอย่างจริงจัง จึงจะแก้ปัญหาได้ เขากล่าวว่า “การแก้ปัญหาฮ่องกง อยู่ที่ปักกิ่งและฮ่องกงจะต้องตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างจริงใจ การรักษาคำมั่น เสรีภาพประชาธิปไตยฮ่องกงอย่างแท้จริง ไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพประชาชน มีเพียงการเร่งหารือภาคสังคม จึงจะแก้ปัญหาที่ต้นตอ”

หวงโจ้งเอี้ยนกล่าวด้วยว่า สิ่งที่จีนกระทำเป็นการยืนยันว่า 1 ประเทศ 2 ระบบขัดแย้งกับเสรีภาพประชาธิปไตย ซึ่งจะทำให้ไต้หวันยืนหยัดการรักษาเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore