ผลสำรวจเผย ชาวไต้หวันเกือบร้อยละ 63 ยอมรับกฎหมายประชาชนร่วมพิจารณาคดี

  • 27 July, 2020
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ผลสำรวจเผย ชาวไต้หวันเกือบร้อยละ 63 ยอมรับกฎหมายประชาชนร่วมพิจารณาคดี

     เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (หรือกฎหมายประชาชนร่วมพิจารณาคดี) ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2566 เป็นต้นไป ชาวไต้หวันจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษจำคุก 10 ปีขึ้นไป และคดีอุกฉกรรจ์ ด้านมูลนิธิประชาธิปไตยไต้หวันได้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายฉบับดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82 ระบุว่า ไม่เข้าใจหรือไม่เคยได้ยินกฎหมายประชาชนร่วมพิจารณาคดี แต่หลังจากอธิบายแล้วผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.5 ยอมรับระบบผู้พิพากษาสมทบ ขณะที่ร้อยละ 68.8 ยอมรับระบบลูกขุนตามกฎหมายระบบแองโกลอเมริกัน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการปฏิรูปกฎหมายไต้หวัน

     ทั้งนี้ การพิจารณาคดีในศาลจะประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 คน และผู้พิพากษาสมทบอีก 6 คน เข้าร่วมกันพิจารณาคดี ชาวไต้หวันที่มีอายุ 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้พิพากษาสมทบและได้รับค่าตอบแทน นายจ้างต้องให้เป็นวันหยุด และเพื่อความยุติธรรมจะใช้วิธีสุ่มชื่อจากคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้พิพากษาสมทบได้ ซึ่งผู้ต้องหาจะถูกลงโทษหรือไม่ ต้องมีเสียงรับรอง 2 ใน 3 จากผู้พิพากษาร่วมทั้ง 9 คน ส่วนกรณีโทษประหารชีวิตจะต้องได้รับเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ขึ้นไป

     ส่วนความคิดเห็นในประเด็นไต้หวันจะยุบสภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan) กับสภาควบคุม (The Control Yuan) มีผู้สนับสนุนให้ยุบสภาตรวจสอบและคัดเลือก ร้อยละ 40 ไม่สนับสนุนให้ยุบ ร้อยละ 46 สนับสนุนให้ยุบสภาควบคุม ร้อยละ 47 ไม่สนับสนุนให้ยุบ ร้อยละ 39

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore