60 ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 กระจายทั่วเกาะ ใครอยู่ที่ไหนแวะไปชิมกัน

  • 21 October, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
60 ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 กระจายทั่วเกาะ ใครอยู่ที่ไหนแวะไปชิมกัน

            กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้ประกาศรายชื่อ "ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิก ประจำปี 2020" จำนวน 60 แห่ง ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่กรุงไทเปจำนวนถึง 21 ร้าน อาทิ ซินเย่ ร้านอาหารต้าไหล ไฮ่ป้าหวาง ชิงเย่ บะหมี่ต้านไจในไทเป 101 เป็นต้น มากที่สุด ส่วนนครไถหนานมี 8 แห่ง น่าเสียดายที่นครเถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ และหนานโถว ไม่มีร้านอาหารใดอยู่ในรายชื่อนี้แม้แต่ร้านเดียว ส่วนเมืองอื่น ๆ ติดโผอย่างน้อยเมืองละ 1 ร้าน โดยไทจงมี 6 ร้าน เกาสง 5 ร้าน นิวไทเป 4 ร้าน

            ปีนี้เป็นปีแรกที่กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน จัดกิจกรรมคัดเลือกร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกเป็นครั้งแรกในปีนี้ คัดเลือกจากจำนวน 106 ร้าน เหลือเพียง 60 ร้าน กระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของร้านอาหารต่าง ๆ มีหลายรูปแบบ อาทิ การสมัครเอง การแนะนำของนักชิม การคัดเลือกของเทศบาลเมืองต่าง ๆ จากนั้น ก็จะให้คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันลงคะแนน คัดเลือกร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 ดังกล่าวข้างต้น

            อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญนักชิมไต้หวันแนะนำว่า การคัดเลือกร้านอาหารไสตล์ไต้หวันคลาสสิกควรมีการแบ่งประเภทให้ชัดเจน เนื่องจากมีร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งไม่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกในปีนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore