ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ ไต้หวันรับหน้าที่สำคัญระดับโลกได้ ไม่ควรถูกพลังการเมืองขัดขวาง

  • 23 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวิน กล่าวสุนทรพจน์ การประชุมสุขภาพโลกในไต้หวัน ปี 2020

ปธน. ไช่อิงเหวิน กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุขภาพโลกในไต้หวัน ปี 2020 กล่าวว่า ปี 2020 เป็นปีไม่สงบสุขของโลก ทุกคนรับรู้ได้ในการต่อสู้ covid-19 ที่หนักหน่วง ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ทั่วโลกกำลังวุ่นวายกับการรับมือผลกระทบจาก covid-19 แต่ไต้หวันควบคุมโรคให้สงบเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

ไต้หวันเคยผ่านประสบการณ์การระบาดโรคซาร์ส ในปี 2003 ได้พัฒนากลไกป้องกันโรคที่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดจึงดำเนินมาตรการสำคัญเป็นชุดในทันที หลังจากดูแลประชาชนในประเทศได้แล้ว ยังมีกำลังเพียงพอช่วยเหลือต่างประเทศ โดยเฉพาะการบริจาคหน้ากากอนามัย ยา เวชภัณฑ์ และเทคนิกการป้องกันโรค เป็นการร่วมต่อสู้เคียงข้างกับทั่วโลกในภาวะยากลำบาก

ปธน. กล่าวว่า เดือนกรกฎาคมปีนี้ Bloomberg Economics ได้จัดอันดับ 75เขตเศรษฐกิจ ยกย่องไต้หวันต่อสู้โรคระบาดอยู่ในอันดับ 1 นี่เป็นความพยายามร่วมกันของภาครัฐบาลและประชาชน เป็นผลสำเร็จร่วมกัน ระบบประกันสุขภาพไต้หวันที่ดำเนินมา 25 ปี สะสมข้อมูลและประสบการณ์ด้านสุขภาพช่วยในการติดตามประวัติการสัมผัสเชื้อของบุคคล ในขณะเดียวกันยังมีประโยชน์ในการยืนยันตัวตนเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยแบบปันส่วน เป็นรากฐานมั่นคงของการป้องกันโรค ขณะนี้ไต้หวันกำลังวิจัยพัฒนาวัคซีน 3 ราย ได้อนุมัติการทดลองคลินิกระยะที่ 1 เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว(มีความเสี่ยงต่อโรคระบาด) รัฐบาลจึงหารือกับโรงงานเร่งการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ประธานาธิบดีเน้นว่า หากไต้หวันเข้าร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO) จะเป็นประโยชน์มากต่อการป้องกันต่อสู้โรคระบาด ไต้หวันมีความสามารถและยินดีอุทิศต่อสังคมโลก รับหน้าที่สำคัญได้ จึงไม่ควรถูกพลังการเมืองขัดขวางจากประเทศใดๆ

ประธานาธิบดีเน้นว่าโรคระบาดในครั้งนี้ทำให้ทั่วโลกตระหนักว่าสุขภาพประชาชนมีความอ่อนแอ และทำให้เห็นว่าการร่วมมือด้านสุขอนามัยระหว่างประเทศมีความสำคัญ ไต้หวันยินดีร่วมมือกับสังคมโลก เพื่อสุขอนามัยของโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore