ประธาน คกก. จีนแผ่นดินใหญ่ ชี้ว่า ความอ่อนแอไม่ทำให้เกิดสันติภาพ

  • 23 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
เฉินหมิงธง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวในวันที่ 23 ในการประชุมหัวข้อ “ปัญหาการพัฒนาและการปกครองของจีนในปัจจุบัน”

ต่อกรณี จีนกดดันข่มขู่ไต้หวัน ทำลายสถานะปัจจุบันระหว่างช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาค เฉินหมิงธง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวในวันที่ 23 ในการประชุมหัวข้อ “ปัญหาการพัฒนาและการปกครองของจีนในปัจจุบัน” ว่า การแสดงความอ่อนแอหรือการยอมถอย ไม่ทำให้เกิดสันติภาพ ไต้หวันดำเนินการป้องกันตนเองที่จำเป็น แต่ไม่ยั่วยุให้เกิดสงคราม และแน่นอนว่าจะไม่ละทิ้งสันติภาพ พร้อมทั้งเรียกร้องประเทศพันธมิตรซึ่งยึดค่านิยมเดียวกันร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยกับไต้หวัน

ในด้านปัญหาการปกครองของจีนนั้น เฉินหมิงธงกล่าวว่า ผู้นำจีนคอมมิวนิสต์ได้กล่าวถึงการปฏิรูปแนวลึก 10 ประการในโอกาสครบ 40 ปี เขตพิเศษเซินเจิ้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงการปฏิรูปประชาธิปไตย แต่ว่า ผู้นำจะต้องกล้าในการปล่อยความคิด ปฏิรูปการเมือง ให้การยอมรับความหลากหลายในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จึงจะขจัดความขัดแย้ง แสวงหา ตัวตนได้ และอยู่ร่วมกับสังคมโลกโดยสันติ

เฉินหมิงธงย้ำว่าปักกิ่งจะต้องเข้าใจว่าชาวไต้หวันยึดถือในเกียรติภูมิ ความเสมอภาคและความปลอดภัย ขอเรียกร้องจีนหยุดการคุกคาม แสดงความฉลาดและความสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรระหว่างสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore