งบเยียวยา 3.0 ผ่านการพิจารณาในสภาฯ อนุมัติ 209,947 ล้านเหรียญไต้หวัน

  • 23 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
งบเยียวยา 3.0 ผ่านการพิจารณาในสภาฯ อนุมัติ 209,900 ล้านเหรียญไต้หวัน

แม้ไต้หวันควบคุมการระบาดโควิด-19ได้ดี แต่ผู้ประกอบการไม่น้อยยังคงได้รับผลกระทบ สภาบริหารเสนองบประมาณเยียวยาครั้งที่ 3 จำนวน 210,000 ล้านเหรียญไต้หวัน แบ่งเป็นงบป้องกันโรค 38,300 ล้านเหรียญไต้หวัน งบเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ 171,700 ล้านเหรียญไต้หวัน ในจำนวนนี้กระทรวงเศรษฐการได้รับการจัดสรรมากที่สุด จำนวน 137,546.66 ล้านเหรียญไต้หวัน รองลงมากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ 37,361.11 ล้านเหรียญไต้หวัน กระทรวงคมนาคม 9,780.88 ล้านเหรียญไต้หวัน งบทั้งหมดใช้วิธีการกู้ยืม

ในการพิจารณาได้ตัดทอน 53 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นได้ผ่านการพิจารณา 3 วาระรวด 209,947 ล้านเหรียญไต้หวัน ในวันที่ 23 ตุลาคม

งบประมาณที่มีการตัดทอนเป็นส่วนของงบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการกักตัว งบอุดหนุนค่าไฟฟ้า และงบกระทรวงศึกษาธิการที่ให้บริการแก่นักเรียนต่างชาติ

ในขณะเดียวกัน ส.ส. พรรค TPP (Taiwan People’s Party) เรียกร้องว่า การใช้จ่ายงบเยียวยาจะต้องอยู่บนความจำเป็นปัจจุบันฐานะการคลังรัฐบาลย่ำแย่ รัฐบาลมีหนี้สะสม 6 ล้านล้านเหรียญไต้หวันแล้ว จึงเรียกร้องจะต้องมีการวางแผนการคลังที่ดี การเยี่ยวยาจะต้องมีความยุติธรรม ให้ความเหลือแก่ผู้ที่ความยากลำบากอย่างแท้จริง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore