สภาบริหารไต้หวันย้ำไม่คัดค้านผู้ค้าติดป้ายเนื้อหมูสารแรคโตพามิน

  • 25 November, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สภาบริหารไต้หวันย้ำไม่คัดค้านผู้ค้าติดป้ายเนื้อหมูสารแรคโตพามิน

            ไต้หวันกำลังจะเริ่มเปิดตลาดเนื้อหมูและเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ที่มีส่วนประกอบของสารแรคโตพามิน หรือสารกระตุ้นเนื้อแดง ตั้งแต่ปีใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่ง สส. พรรคก๊กมินตั๋งได้ซักถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าจะทำให้ผู้บริโภควางใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรว่ามิได้บริโภคเนื้อที่มีสารแรคโตพามินปนเปื้อน

            ซึ่งหลีม่งเยี่ยน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไต้หวันได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เนื้อหมูนำเข้าจะมีการติดป้ายระบุที่มาอย่างชัดเจน และส่วนต่าง ๆ ก็จะมีการระบุหมายเลขสินค้าอย่างละเอียด หากผู้ค้าต้องการจะระบุว่ามีสารแรคโตพามินหรือไม่ ก็ย่อมทำได้ สภาบริหารไม่คัดค้าน

            นายหลี่ม่งเยี่ยน ระบุว่า "เช่นระบุว่าเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูจากสหรัฐฯ หรือแคนาดา ซึ่งเป็นวิธีการที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ สส. เฉินอวิ้เจิน พรรคก๊กมินตั๋ง ระบุว่า แต่วิธีการนี้ไม่สามารถแยกแยะได้ มีวิธีการแยกแยะที่ดีกว่านี้ไหม? เขาบอกว่า หากผู้ค้าต้องการเองหรือทำตามสัญญา จะต้องระบุส่วนประกอบของสารแรคโตพามินหรืออื่น ๆ แล้ว รัฐบาลก็ไม่คัดค้าน"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore