รมว. กระทรวงเศรษฐการชี้ การกำหนดพิกัดศุลกากรเนื้อสุกรปนแรคโตพามีน ผิดกติกา WTO

  • 27 November, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
หวังเหม่ยฮัว รมว. กระทรวงเศรษฐการ (王美花)

ไต้หวันผ่อนคลายระเบียบเปิดให้นำเข้าเนื้อสุกรสารปนสารแรคโตพามีนจากสหรัฐฯ จะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดพิกัดศุลกากรสำหรับส่วนต่างๆ ของเนื้อสุกร พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้กำหนดพิกัดศุลกากรสำหรับเนื้อสุกรปนสารแรคโตพามีนด้วย ต่อกรณีนี้หวังเหม่ยฮัว รมว. กระทรวงเศรษฐการตอบข้อซักถามที่สภานิติบัญญัติในวันที่ 27 ว่า กระทำไม่ได้ ที่ผ่านมาไต้หวันเปิดนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ไม่มีการกำหนดพิกัดศุลกากรสำหรับเนื้อวัวปนสารแรคโตพามีน เช่นกัน เนื่องจากขัดต่อกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO)

เฉินสือจง รมว. กระทรวงสาธารสุขฯ ตอบข้อซักถามที่สภานิติบัญญัติโดยกล่าวว่า ในขั้นต่อไปจะทำการหารือกับสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติตามหลักการที่ นรม. ซูเจินชาง ได้กล่าวในการประชุมสภาบริหารในวันที่ 26 ว่าจะต้องตรวจสอบโรงงาน ของสหรัฐฯ ก่อนนำเข้าเนื้อสุกร ในส่วนที่องค์กรเอกชนเรียกร้องให้ติดฉลากระบุสารแรคโตพามีน นั้น หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยจะใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับให้ติดฉลาด แต่หากไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการติดฉลากตามความสมัครใจ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore