ปธน. ไช่อิงเหวินได้รับ “รางวัลผู้นำแนวหน้าระหว่างประเทศ”

  • 04 December, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวินได้รับ “รางวัลผู้นำแนวหน้าระหว่างประเทศ”

สภาการติดต่อด้านนิติบัญญัติแห่งอเมริกา (American Legislative Exchange Council, ALEC) มอบรางวัล “ผู้นำแนวหน้าระหว่างประเทศ” (International Pioneer Award for Leadership)ให้แก่ ปธน. ไช่อิงเหวิน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์กรดังกล่าวได้มอบรางวัลผู้นำแนวหน้าฯ ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี มากาแร็ต แธตเช่อร์ ของอังกฤษ เมื่อปี 2006 ปธน. ไช่ นับเป็นผู้นำระดับโลกคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้

ปธน. ไช่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางวีดีโอว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นตัวแทนของชาวไต้หวันในการรับรางวัล ปธน. กล่าวอ้างคำพูดอดีต นรม. แธชเชอร์ว่า “ถ้าคนเราเลือกได้ พวกเขาจะเลือกเสรีภาพ”  (When people are free to choose, they choose freedom.) ปธน. กล่าวว่าไต้หวันเคยผ่านการถูกกดขี่ข่มเหงในยุคที่มืดมิด โชคดีมีผู้เชิดชูประชาธิปไตยเดินนำหน้า และประชาชนร่วมอุดมการณ์ให้ความสนับสนุน จึงมีไต้หวันซึ่งเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างรุ่งเรืองในเอเชียในวันนี้ ชาวไต้หวันมีความภาคภูมิต่อกระบวนการประชาธิปไตย และยินดีแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ประเทศต่างๆ ไต้หวันเลือกที่จะโอบอุ้มและยึดถือค่านิยมประชาธิปไตย ปธน. กล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศ ภารกิจของตนคือการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพ ไต้หวันจะไม่หยุดยั้งในการแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างช่องแคบ และจะไม่ยอมอ่อนข้อในการปกป้องความปลอดภัยของประเทศ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore