ไต้หวันดันโครงการสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์มากสุดเป็นประวัติการณ์ รวม 120,000 ยูนิต

  • 04 December, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์มากสุดเป็นประวัติการณ์ รวม 120,000 ยูนิต

ปธน. ไช่อิงเหวิน เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้รับรางวัลดีเด่นด้านการก่อสร้างเข้าพบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ปธน. กล่าวว่ารัฐบาลจะสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์ 120,000 ยูนิต ภายในปี 2024 รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีให้แก่ประชาชน เป็นภาระกิจและเป้าหมายสำคัญ ซึ่งจะต้องอาศัยกลุ่มผู้ก่อสร้างดีเด่นให้ความร่วมมือช่วยสร้างบุคลากรที่มีความโดดเด่น ในขณะเดียวกันยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น

ปธน. ไช่กล่าวว่า ตั้งแต่ปีหน้าจะผลักดันโครงการบ้านสังคมสงเคราะห์ 50 โครงการ ตั้งเป้าหมาย 15,000 หลัง และจะดำเนินโครงการต่อไปนี้ เป็นการผลักดันครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป้าหมายรวมคือเมื่อถึงปี 2024 จะมีบ้านสังคมสงเคราะห์จำนวน 120,000 ยูนิต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore