กลุ่มคนทำงานชาวไต้หวันเกือบ 90% อยากเปลี่ยนงานไปทำบริษัทต่างชาติ

  • 18 January, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
กลุ่มคนทำงานชาวไต้หวันเกือบ 90% อยากเปลี่ยนงานไปทำบริษัทต่างชาติ

     กระแสการเปลี่ยนงานหลังสิ้นปีก็มาถึง จากผลการสำรวจของธนาคารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีกลุ่มคนทำงานจำนวนไม่น้อยที่เริ่มคิดอยากเปลี่ยนงาน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 87 อยากทำงานในบริษัทต่างชาติที่มีเงินเดือนและสวัสดิการดีกว่า โดยความคาดหวังเงินเดือนที่จะได้รับเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนเดิม 4,426 เหรียญไต้หวัน

     เว็บไซต์จัดหางาน yes123 เปิดเผยผลสำรวจพบว่า หลังผ่านสิ้นปีมีกลุ่มคนทำงาน 87.1% เกิดความคิดอยากเปลี่ยนงานไปทำงานบริษัทต่างชาติ โดยตัวเลือกที่สนใจมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก อันดับ 1 คือ บริษัทของสหรัฐอเมริกา 80% รองลงมาคือบริษัทญี่ปุ่น 53.5% บริษัทยุโรป 33% และบริษัทฮ่องกง 27.2% ส่วนประเภทงานที่สนใจเข้าทำงาน อันดับ 1 ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ 33.5% อันดับ 2 ด้านอาหารเครื่องดื่ม โรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวนันทนาการ 32.4% อันดับ 3 ด้านอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิม 28.9% อันดับ 4 ด้านการเงิน ประกันภัย และบัญชี สถิติ 23.3% อันดับ 5 ด้านธุรกิจค้าขาย ค้าส่งและค้าปลีก 22% อันดับ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา 19.1% อันดับ 7 ด้านธุรกิจการบริการ (ไม่รวมอาหารเครื่องดื่ม โรงแรมที่พัก) 16.9% อันดับ 8 ด้านการรักษาพยาบาลและชีวการแพทย์ 15.9% อันดับ 9 ด้านขนส่งและคลังสินค้าโลจิสติกส์ 14.9% และอันดับ 10 ด้านออกแบบโสตทัศนศิลป์และแฟชั่น 13.8%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore