ผบ.ศบค.ไต้หวันยอมรับ รพ.ที่แพทย์พยาบาลติดโควิดแบบกลุ่มก้อน คือ รพ.เถาหยวน เตรียมดำเนิน 6 มาตรการหลักควบคุมรพ.นี้แล้ว

  • 18 January, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ผบ.ศบค.ไต้หวันยอมรับ รพ.ที่แพทย์พยาบาลติดโควิดแบบกลุ่มก้อน คือ รพ.เถาหยวน เตรียมดำเนิน 6มาตรการหลักควบคุมรพ.นี้แล้ว

     เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายเฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน บังเอิญหลุดปากระหว่างการแถลงข่าวว่า โรงพยาบาลที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน (cluster) คือ "โรงพยาบาลเถาหยวนของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (Taoyuan General Hospital)" เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวพบเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มในวันนี้ (18 ม.ค.) ดังนั้น ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน จึงเริ่มบังคับใช้มาตรการหลัก 6 ประการเพื่อป้องกันควบคุมโรคในโรงพยาบาลแห่งนี้

     ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. โรงพยาบาลเถาหยวนพบแพทย์และพยาบาลที่เป็นคู่รักกันผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ก็ตรวจพบบุคลากรติดเชื้อเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน เป็นแพทย์ 1 ราย และพยาบาล 2 ราย รวมมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผลตรวจเชื้อเป็นบวกทั้งสิ้น 5 ราย ดังนั้น นายเฉินสือจง ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน จึงประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการหลัก 6 ประการในโรงพยาบาลเถาหยวน ดังนี้

     ประการแรก เจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อเข้าประจำการในโรงพบายาล จัดตั้งเป็น "สถานีบัญชาการความคืบหน้า" ทำหน้าที่สื่อสาร ประสานงานให้ความช่วยเหลือโดยตรง ติดต่อกับศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง

     ประการที่ 2 ปิดห้องพักผู้ป่วยที่ผู้ติดเชื้อแต่ละรายเคยใช้ทำกิจกรรม โดยจัดให้ห้องพักผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นห้องสำหรับกักโรคห้องละ 1 คน พื้นที่อื่นๆ ที่ผู้ติดเชื้อเคยใช้ทำกิจกรรมให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งหมด รอการตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเรียบร้อยแล้วจึงค่อยเปิดให้ใช้งาน

     ประการที่ 3 ทำความสะอาดทั้งชั้นและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นพื้นที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด

     ประการที่ 4 จัดผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประจำการเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

     ประการที่ 5 ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมดสามารถออกได้เท่านั้น ห้ามเข้า ยกเลิกการเยี่ยมผู้ป่วย ส่วนการเฝ้าผู้ป่วยจำกัดเพียง 1 คนเท่านั้น และต้องลงทะเบียนชื่อสกุลผู้เฝ้าไข้

     และประการที่ 6 เน้นย้ำการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่บุคลาการทางการแพทย์ปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังอาการสุขภาพด้วยตนเอง หากพบอาการเพียงเล็กน้อยต้องรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที ให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามคำสั่งเท่านั้น

     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการควบคุมกรณีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนภายในร.พ.เถาหยวน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อจะขยายขอบเขตในการกักโรค โดยยกเลิกเรื่องการให้กักโรคเฉพาะ "ผู้ติดต่อใกล้ชิด" เป็น "ผู้ที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อภายในโรงพยาบาลทั้งหมด" ต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคภายในที่พักอาศัย สรุปแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคภายในที่พักอาศัย 14 วัน รวม 152 คน และผู้ที่ต้องสังเกตอาการด้วยตนเองที่บ้าน 3-7 วัน รวม 46 คน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore