เงินเดือนต่ำ-บ้านแพงทำคนหนุ่มสาวเลือกอาศัยในเมืองอื่น ส่งผลให้ประชากรในกรุงไทเปลดลงต่ำสุดในรอบ 23 ปี

  • 19 January, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
เงินเดือนต่ำ-บ้านแพงทำคนหนุ่มสาวเลือกอาศัยในเมืองอื่น ส่งผลให้ประชากรในกรุงไทเปลดลงต่ำสุดในรอบ 23 ปี

  จากข้อมูลสถิติของกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) พบว่า ประชากรในกรุงไทเปลดลงต่ำสุดในรอบ 23 ปีหรือตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่เลือกออกจากกรุงไทเปไปอาศัยอยู่ในเมืองอื่นแทน สาเหตุมาจากรายได้น้อยและบ้านราคาแพง

   นางโหย่วสูฮุ่ย(游淑慧) สมาชิกสภาเทศบาลกรุงไทเปเปิดเผยว่า ปีที่แล้วประชากรในกรุงไทเปลดลง 28,000 คน ลดลงมากที่สุดในรอบ 23 ปี ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นประชากรในช่วงอายุ 23-39 ปี นอกจากมีสาเหตุมาจากราคาบ้านที่แพงลิบลิ่วและค่าครองชีพสูงกว่าเมืองอื่นแล้ว ยังพบว่ามีสาเหตุมาจากรายได้ของคนหนุ่มสาวไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า ปี 2011 ประชากรวัยทำงานในกรุงไทเปมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 547,000 เหรียญไต้หวัน ขณะที่ปี 2019 รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากรวัยทำงานในกรุงไทเปกลับลดลงเหลือ 535,000 เหรียญไต้หวัน ด้วยเหตุนี้เองทำให้คนหนุ่มสาวต้องเลือกไปอาศัยในเมืองอื่นแทน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore