การไปรษณีย์ไต้หวันทุ่ม 28,300 ล้าน สร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุด

  • 19 January, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
การไปรษณีย์ไต้หวันทุ่ม 28,300 ล้าน สร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกที่ดีที่สุด

      บริษัทการไปรษณีย์ไต้หวัน (Chunghwa Post Co.,Ltd) ทุ่มทุน 28,300 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์ A7 ที่เขตกุยซาน นครเถาหยวน ทำพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จลงในเดือนมิถุนายน 2024 คาดสามารถรองรับพัสดุได้มากขึ้น 3 เท่า หรือเฉลี่ยวันละ 250,000 ชิ้น พร้อมตั้งเป้าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุด

      บริษัทการไปรษณีย์ไต้หวันเปิดเผยว่า ศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่นี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12,000 ผิง(ประมาณ 39,600 ตารางเมตร ;ผิง (坪) เป็นมาตราวัดพื้นที่ของไต้หวัน 1 ผิงเท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ผนวกเข้ากับระบบการควบคุมและติดตามพัสดุ ตลอดจนการขนส่งซึ่งจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด หลังศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะแห่งนี้เปิดบริการอย่างเป็นทางการจะสามารถรองรับพัสดุได้มากถึง 70% ของปริมาณพัสดุทั้งหมดในไต้หวัน และคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดอีกด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore