7 เมืองในไต้หวันร่วมลดโลกร้อน นำขยะพลาสติกในท้องทะเลมาผลิตเป็นเสื้อผ้า

  • 23 February, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
7 เมืองในไต้หวันร่วมลดโลกร้อน นำขยะพลาสติกในท้องทะเลมาผลิตเป็นเสื้อผ้า

     กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองจินเหมินเปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองต่างๆในไต้หวันรวมทั้งสิ้น 7 เมือง นำขยะพลาสติกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งลงไปในทะเล ปริมาณทั้งสิ้น 8 ตัน มาผลิตเป็นเสื้อยืดซึ่งใช้เส้นใยที่สกัดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 96 % จำนวน 1,500 ตัว ทำให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบการสิ่งทอในประเทศ ทำการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเลผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย

    โดยเมืองที่ร่วมโครงการดังกล่าวประกอบด้วย จินเหมิน เผิงหู เหลียนเจียง(หม่าจู่) ผิงตง ไถตง เจียอี้และเถาหยวน 

    เทศบาลเมืองจินเหมินเปิดเผยว่า โครงการฯนี้ริเริ่มโดยเมืองจินเหมิน ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเลถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดรอบเกาะจินเหมินที่มีความยาวรอบเกาะ 871 กม. จากการระดมคนออกเก็บกวาดขยะตามชายหาดเมื่อปี 2020 สามารถเก็บขยะได้ปริมาณมากถึง 170 ตันและได้คัดขวดพลาสติกใสออกมาได้ 770 กก.จัดส่งกลับมายังเกาะไต้หวันเพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเสื้อยืดตามโครงการดังกล่าว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore