ภาพข่าวประจำวัน

สมาคมพลังงานเขียวไต้หวัน (TAGET) ร่วมดันพลังงานเขียว 70% ภายในปี 2025
สมาคมพลังงานเขียวไต้หวัน (TAGET) ร่วมดันพลังงานเขียว 70% ภายในปี 2025
ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 4 ราย ปรับมาตรการชายแดนตั้งแต่ 1 มี.ค.
ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 4 ราย ปรับมาตรการชายแดนตั้งแต่ 1 มี.ค.
ปีที่แล้ว ไต้หวันรีไซเคิลภาชนะกระดาษได้เพิ่มขึ้นเป็น 85%
ปีที่แล้ว ไต้หวันรีไซเคิลภาชนะกระดาษได้เพิ่มขึ้นเป็น 85%