ภาพข่าวประจำวัน

จีนระงับนำเข้าสัปปะรดไต้หวันตั้งแต่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป อ้างตรวจพบแมลงศัตรูพืชหลายครั้ง
จีนระงับนำเข้าสัปปะรดไต้หวันตั้งแต่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป อ้างตรวจพบแมลงศัตรูพืชหลายครั้ง