ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2563

    ถ้ามองย้อนไปในสังคมยุคก่อน หมอ วิศวกร ผู้พิพากษา นักบัญชี เป็นอาชีพที่เด็กๆ ใฝ่ฝัน แต่ปัจจุบันก้าวสู่ยุค 5G แล้วเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ...