มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-07-27

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -03 ส.ค. 63- ถนนโบราณซานเสียถนนโบราณซานเสีย (三峽老街) ตั้งอยู่เขตซานเสียของนครนิวไทเปทางตอนใต้ เป็นเขตที่มีภูเขาสูงต่ำหลายลูก ...