ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

1. สำนักงานแรงงานไทย ไทเปแนะ อย่าตื่นตระหนก กรณีแรงงานไทยในเถาหยวนกลับไทยพบติดเชื้อโควิด เพื่อนร่วมงานและผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดผลตรวจเป็นลบ ให้ยึดหลั...