กระแสประชาธิปไตย ไว้อาลัยอดีต ปธน. ลีเติงฮุย

๑. อดีตประธานาธิบดีลีเติงฮุย ผู้นำไต้หวันคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวไต้หวันถึงแก่อสัญกรรมด้วยอายุ 98 ปี     เมื่อค่ำวันที่่ ๓...