มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

      รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงนโบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในไต้หวันที่เริ่มดำเนินการปฏิบัติในปี ...