กระแสประชาธิปไตย กลาโหมไต้หวันแบ่งรับแบ่งสู้ข่าวการจำหน่ายอาวุธ 7 ชนิดให้แก่ไต้หวัน เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อเท่านั้น

๑. สหรัฐฯ เตรียมจำหน่ายอาวุธ 7 ชนิดให้แก่ไต้หวัน แต่กลาโหมไต้หวันระบุเป็นเพียงการคาดเดาของสื่อเท่านั้น     จากกรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์ ...