กระแสประชาธิปไตย ฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อลังการ ผู้นำไต้หวันย้ำ 4 ประเด็น

๑. ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันอุทิสตนด้านการป้องกันโรคระบาดให้แก่ประชาคมโลกสุดกำลังความสามารถ      การฉลองวันชาติสาธารรรํฐจีน ครบรอบ 109 ปี...