กระแสประชาธิปไตย สหรัฐฯ อนุมัติจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันเป็นระลอกที่ 8 ในยุค ปธน. ทรัมป์ฯ

๑. เสริมเขี้ยวเล็บ สหรัฐฯ อนุมัติจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันระลอกใหม่ มูลค่า 54,300 TWD      กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันเมื่อlสัปดาห์ที่...