ไต้หวันไฮเทค - 2020-10-13

ไต้หวันไฮเทค  -13 ต.ค. 63-  กรุงไทเปเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งรถเมล์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ วันที่ 28 กันยายน รถบัสขับเคลื่...