ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวัน-สหรัฐฯ จัดทำความตกลงโครงสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ปูทางสู่ความร่วมมือในระดับสากล

๑. ไต้หวัน-สหรัฐฯ จัดทำความตกลงโครงสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ปูทางสู่ความร่วมมือในระดับสากล    สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาบริหารไต้หวันได้ประกาศว่...